1. ÚVOD

 

1.1 Definice termínů

V této smlouvě se rozumí:

 • – „společností“ společnost Digisec Media Limited (MT20878018) zaregistrovaná na Malta, včetně souvisejících právnických nebo fyzických osob;
 • – „osobními údaji“ osobními údaje podle definice norského zákona o ochraně údajů;
 • – „zásadami ochrany soukromí“ zásady ochrany soukromí společnosti, které jsou k dispozici na stránkách pod tímto odkazem;
 • – „službou“ funkce, které jsou členům skrze stránky v jakémkoli daném okamžiku k dispozici;
 • – „stránkami“ tyto internetové stránky, které vlastní a provozuje společnost;
 • – slovy „my“, „nás“ a „naše“ společnost.

 

1.2 Přijetí smlouvy

Kdo chce užívat službu a/nebo navštívit stránky, musí odsouhlasit tyto smluvní podmínky. Užíváním našich služeb vyjadřuješ svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami, a to bez ohledu na to, zda se zaregistruješ jako člen. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíš, nesmíš stránky užívat. Užíváním služby a/nebo stránek dále potvrzuješ, že jsi si přečetl/a a budeš se řídit dokumentem „Zásady ochrany soukromí“, který je do této smlouvy začleněn formou odkazu. Zásady ochrany soukromí jsou k dispozici zde.

 

1.2.1 Smlouva o užívání

Tyto smluvní podmínky tvoří smlouvu mezi tebou a společností ohledně tvého užívání služby a stránek (dále jen „smlouva“).

 

1.3 Kontaktní informace

Tyto stránky provozuje společnost Digisec Media Limited, zaregistrovaná na Malta pod identifikačním číslem DPH [MT20878018](dále jen „společnost“).
Kontaktovat nás lze následujícími způsoby:

 • – pomocí formuláře pro kontakt technické podpory (nejrychlejší)
 • – emailem: support@victoriamilan.cz
 • – poštou: Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. ČLENSTVÍ

 

2.1 Způsobilost

Podmínkou registrace jako člena a používání stránek je dovršení 18 let věku. Užíváním těchto stránek souhlasíš, že budeš vázán/a touto smlouvou, že uzavíráš tuto smlouvu a že se budeš řídit všemi smluvními podmínkami.

 

2.2 Členství

Členem je možné stát se bezplatně. Bezplatné členství tě opravňuje k účasti pouze na některých funkcích, které jsou jako součást služby k dispozici; tyto funkce mohou být bez předchozího upozornění změněny a pro neplatící členy dokonce i zcela zastaveny. Pro přístup k doplňujícím funkcím je nutné stát se platícím předplatitelem služby. Užívání doplňujících funkcí je podmíněno zaplacením příslušných poplatků a může být změněno v souladu s níže uvedenými ujednáními.

 

2.3 Druhy předplatného a poplatky

Druhy předplatného a jim odpovídající poplatky jsou uvedeny na stránce „Členství“. Tyto předplatitelské poplatky se mohou měnit, a případné změny budou zveřejněny na stránkách a/nebo ti budou sděleny emailem nebo v soukromé zprávě zaslané přes službu.

 

2.4 Platby

Pouze členové, kteří jsou držiteli platného předplatného nebo zaplatili jiné příslušné poplatky, mají přístup k určitým částem služby. Předplatné lze nabýt za ceny, na časové období a pomocí platebních metod, jak je uvedeno na stránce „Moje členství“. Ceny jsou uvedeny v měně uvedené na stránce „Zvýšit úroveň členství“ a pokud není uvedeno jinak zahrnují veškeré příslušné daně.

Objednáním naší služby na zkoušku na 2 dny, dostanete zdarma vše, co je v Prémiovém balíčku na 2 dny od chvíle, kdy demo spustíte. Zkušební verze není předmětem transakce. O zrušení zkušební verze musíte požádat naši zákaznickou podporu na stránce "Kontaktujte nás" v zápatí, jinak bude zkušební verze automaticky prodloužena na 6-měsíční prémiové členství za jeho skutečnou cenu ve chvíli, kdy uplyne 2 dny od spuštění zkušební verze.

Po uplynutí výchozího členského období se registrace automaticky obnoví na stejnou dobu při stejné ceně. Členství na 6 a 12 měsíců se však liší. Ta se obnovují po 3 měsících, dokud je nezrušíte přes stránku „Moje členství“. U šestiměsíčního členství je cena obnovení původní poplatek děleno dvěma. Poplatek se dělí i u dvanáctiměsíčního členství, jediným rozdílem je, že tentokrát se dělí na čtyři tříměsíční období. Provedením registrace nám povolujete zaúčtovat vám poplatek nyní i v při obnovení. 

Cenu předplatného budeme moci v kterémkoli okamžiku změnit. Pokud v tom okamžiku budeš mít aktivní předplatné (s výjimkou prvního platebního období), nové ceny vstoupí v účinnost od následujícího kalendářního měsíce od té doby, kdy bylo oznámení o změně cen odesláno na emailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud se zvýšením cen nebudeš souhlasit, budeš moci smlouvu vypovědět.

Zakoupením předplatného (členství) dáváš společnosti souhlas s tím, aby od tebe pravidelně inkasovala poplatky v souladu s druhem předplatného.

Vezmi prosím na vědomí, že v důsledku lhůt pro zpracování plateb ze strany poskytovatelů platebních služeb budou periodické platby platebními kartami realizovány 48 hodin před vypršením tvého předplatného. Opakovaná řešení bankovních plateb (iDeal, ELV atd.) budou realizována zhruba 5 pracovních dnů před vypršením tvého předplatného. Pokud si přejete zrušit automatické obnovení členství, musíte kontaktovat náš tým zákaznické podpory a zažádat o zrušení nejméně 7 kalendářních dnů před datem vypršení služby, kvůli procesu zpracování požadavku. Budete požádáni o informace o provedené platbě kvůli její lokalizaci. Bez této vyžádné informace nebude tým zákaznické podpory moci automatické obnovení zrušit. Taková výpověď nebude mít vliv na platby provedené dříve, než mohla společnost přiměřeně rychle zareagovat; pokud nové předplatné období začalo po obdržení takové výpovědi, zaplacenou částku nelze refundovat.

Vezmi prosím na vědomí, že pokud byla periodická platba zrušena, nákupem nového předplatného bude automatické obnovování znovu zahájeno.

 

Každopádně je tvou povinností poskytnout aktuální, úplné a přesné informace, které umožní bezproblémové inkaso předplatitelských poplatků, a pravidelně tyto informace aktualizovat.

 

2.5 Uživatelské jméno a heslo

Součástí registrace na stránkách je volba uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno smíme odmítnout z jakéhokoli důvodu, mimo jiné pokud tě tvé navrhované uživatelské jméno představuje jako někoho, kým nejsi, pokud je nebo by mohlo být ilegální, pokud je nebo by mohlo být chráněno jako ochranná známka nebo jinak podle zákona o ochraně duševního vlastnictví, pokud je vulgární nebo jinak nepřístojné nebo může mást, a to podle toho, jak se podle našeho zcela volného uvážení rozhodneme. Čistě na tobě leží zodpovědnost za používání a udržení v tajnosti tvého uživatelského jména a hesla (včetně veškerých aktivit pod tímto uživatelským jménem provedených); také souhlasíš s tím, že nepředáš ani neprodáš tvoje užívání nebo tvůj přístup ke stránkám žádné třetí osobě. Pokud budeš mít důvody domnívat se, že tvůj účet přestal být bezpečný, musíš nám to neprodleně oznámit a urychleně si změnit heslo v nastaveních účtu.

 

2.6 Právo na odstoupení od smlouvy

Členu se tímto dává na vědomí, že podle zákona Spojeného království o předpisech na ochranu zákazníka při prodeji na dálku z roku 2000 má právo využít lhůtu 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy si službu objedná, pro odstoupení od smlouvy bez postihu a bez nutnosti uvádět jakékoli důvody. Tohoto práva však využít nelze, jakmile člen službu použil.

 

2.7 Kredity

Aby aktivovali určité funkce stránek, mohou si členové koupit jeden z našich balíčků kreditů.

Jakmile si ověříme, že jsme přijali tvou platbu, připíšeme ti na účet zakoupené kredity.

Je možné, že plný člen, jehož účet vypršel nebo kterému žádné kredity nezbývají, nebude mít přístup k určitým funkcím, dokud si nezakoupí další kredity. Pokud však v rámci služby provedeš nějakou akci, která vyžaduje zaplacení pomocí kreditů, a v jejím důsledku bude tvůj zůstatek nulový nebo záporný počet kreditů, a pokud jsi zároveň zvolil/a naší funkci automatického znovuobjednání, potom dojde k automatickému nákupu stejného členského balíčku, který jsi zakoupil/a minule (anebo pokud takový členský balíček již pro tebe není k dispozici k automatickému nákupu členského balíčku, jehož cena je nejbližší ceně členského balíčku, který jsi naposledy zakoupil/a).

V žádném případě nelze refundovat žádné poplatky ani platby, s výjimkou případů ve kterých to požaduje příslušný zákon. Souhlasíš s tím, že zaplatíš veškeré poplatky a platby, k nimž dojde v souvislosti se službou (včetně případných daní) ve výši platné v době, kdy byly uskutečněny.

Vyhrazujeme si právo zrušit bez refundace jakékoli nepoužité kredity k datu které je buď 90 dní od data tvého posledního přihlášení nebo 180 dní od posledního nákupu, podle toho, co nastane dříve.

 

2.8 Bonusové kódy

Bonusové kódy jsou časově omezené nabídky. Bonusové kódy jsou platné při první platbě a při dalších platbách bude zákazníkovi účtována plná částka. Bonusové kódy platí pouze pro Prémiové účty nebo balíčky kreditů, záleží na konkrétním kódu. Bonusové kódy nelze předat nebo vyměnit za peníze či kredit. Bonusové kódy není možné použít na již existující nebo předtím zkaoupené platby. Používejte bonusové kódy pouze v souladu se standartními obchodními a provozními podmínkami Victoria Milan.

 

3. SLUŽBA

Služba je internetová informační služba, která zprostředkovává kontakt mezi členy, kteří mohou, ale také nemusí, hledat přátelství nebo vztah. Nejedná se o seznamovací kancelář ani svatební kancelář ani zprostředkování manželství. Společnost není vázána povinností najít nebo zprostředkovat pro tebe jiného člena nebo členy.

Naše pojistka zajišťuje, že uživatelé s kompletně vyplněným profilem budou v kontaktu s dalšími uživateli stránky podle svých preferencí.

 

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

 

4.1 Na vlastní riziko

Bereš na vědomí, že užívání služby a stránek je čistě na vlastní riziko. Společnost usiluje o vytvoření takových stránek a služby, které ti dají příležitost přijít do styku s dalšími jedinci podle tebou definovaných kritérií, nicméně společnost odmítá zodpovědnost za jakoukoli finanční nebo nefinanční ztrátu nebo škodu, kterou bys mohl/a utrpět užíváním stránek a/nebo služby anebo tím, že stránky a/nebo služba nefungují podle tvých očekávání.

Dále bereš na vědomí, že jedině ty neseš odpovědnost za své interakce s ostatními členy služby. Společnost nemůže zaručit ani nezaručuje, že každý člen nebo uživatel služby je tím, za koho se prohlašuje. Společnost dále nemůže zaručit ani nezaručuje, že členské profily jsou důvěryhodné, pravdivé a úplné. Musíš tedy být v jednání s ostatními členy nebo uživateli služby nebo stránek patřičně opatrný/á.

 

4.2 Pravdivé informace

Na tobě leží zodpovědnost za zajištění toho, že informace, které dodáš službě, stránkám nebo firmě, jsou ve všech ohledech pravdivé, neporušují tuto smlouvu a žádným způsobem nepůsobí újmu žádné fyzické ani právnické osobě.

 

4.3 Tebou poskytnuté informace

Souhlasíš s tím, že jakékoli tebou poskytnuté materiály nebo informace (bez jakýchkoli omezení, včetně fotek a audio– nebo videozáznamů), s výjimkou jakýchkoli osobních údajů (mezi které může patřit tvoje jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo apod.), jejichž použití se řídí zásadami ochrany soukromí (k dispozici zde), mohou být bez omezení použity pro potřeby provozování stránek a služby tak, jak jej popisuje tato smlouva. Věnuj zvýšenou pozornost ochraně své identity, když na službu nahráváš informace nebo materiály, které by tě mohly identifikovat.

Na tobě leží zodpovědnost zajištění toho, aby veškeré informace nebo materiály, které na službu nahraješ, zejména informace a/nebo materiály ve tvém osobním profilu, neporušovaly zákony a předpisy žádné jurisdikce ani práva třetích stran. Vyhrazujeme si právo na odstranění jakýchkoli takových informací nebo materiálů bez předchozího varování a na podání žaloby na úhradu nákladů nebo náhradu škod, které nám takové informace nebo materiály způsobily.

 

4.4 Vystavení počítačovým virům

Doporučujeme ti mít neustále zapnutý aktualizovaný antivirový a antimalwarový program. Odmítáme jakoukoli zodpovědnost za škody nebo ztráty způsobené počítačovými viry, malwarem, spywarem, trojskými koni nebo jinými druhy škodlivého softwaru, který byl přenesen během tvého užívání stránek nebo služby.

 

4.5 Tvoje povinnosti

Souhlasíš s tím, že ohledně užívání stránek a/nebo služby budeš vázán následujícími pravidly:

 • – Nepoužiješ službu k žádné formě šikanování nebo útočného či urážlivého jednání, zejména k distribuci sexuálně nebo rasově pohoršlivých, urážlivých, ohrožujících, vulgárních, obscénních, obtěžujících, defamačních, pomluvy šířících či nepřijatelných materiálů jakéhokoli druhu, ani žádných nezákonných či ilegálních materiálů, ani materiálů, které narušují či porušují práva kterýchkoli osob (zejména práva duševního vlastnictví a práva ochrany soukromí).
 • – Nebudeš šířit nevyžádanou poštu, „spam“ ani řetězově přeposílané zprávy a nezapojíš se do žádného hromadného šíření nevyžádaných emailů.
 • – Nepoužiješ stránky nebo službu k žádným komerčním aktivitám.
 • – Nebudeš, a ani se nepokusíš, žádat členy a další uživatele stránek nebo služby o peníze a nepoužiješ stránky nebo službu k šíření, propagaci nebo jinému druhu publikování materiálů, které žádají členy a další uživatele stránek nebo služby o peníze.
 • – Nebudeš obtěžovat ostatní pokračováním v pokusech o komunikaci v případě, kdy tě někdo jasně požádal, abys s komunikací přestal.
 • – Nebudeš zveřejňovat ani šířit materiály, které obsahují počítačové viry ani jiné počítačové programy, soubory nebo kódy, které jsou navrženy k omezení nebo zničení funkčnosti softwaru nebo hardwaru.
 • – Nebudeš zveřejňovat ani šířit kontaktní informace v jakékoli podobě, včetně, bez jakýchkoli omezení, emailových adres, telefonních čísel, poštovních adres, URL nebo jmen a příjmení skrze tvoje veřejně publikované informace.
 • – Nepoužiješ službu a/nebo informace na stránkách a/nebo jinde k jinému účelu, než je nalezení a/nebo udržování vztahu na čistě osobním základě.
 • – Neodešleš a nezveřejníš jakékoli materiály obsahující návrhy ohledně produktů, služeb a/nebo práce.
 • – Nebudeš schraňovat ani zaznamenávat obsah služby a/nebo informace o ostatních v databázi a/nebo užívat zmíněný obsah a/nebo informace k publikaci na jiných stránkách, online službách a v souborech s adresami.
 • – Neporušíš žádná práva duševního vlastnictví, ať už naše či dalších osob.
 •  V případě nedodržení jedné nebo více povinností z výše uvedeného seznamu ti u nás bez jakéhokoli oznámení propadne okamžitě splatná smluvní pokuta, kterou není možné napadnout v soudním sporu, ve výši 298€,= za každý den, kdy jsi jednu nebo více povinností z výše uvedeného seznamu porušil.
 • – Nepoužiješ stránky nebo službu k pro eskort nebo používání služeb firemními klienty eskortních služeb, případně jakoukoliv jinou formu obchodování s lidmi;
 • – Nepoužiješ stránky webové stránky nebo služby k reklamě, podpoře nebo propagaci prostituce;

 

Coby uživatel Victoria Milan, je považováno za porušení obchodních a provozních podmínek ptát se na „hodinovou sazbu“ a „platební informace“ nebo poskytovat „informace o cenách“ a Victoria Milan považuje takové chování za nepřijatelné. Je zakázáno zveřejňovat na individuální profilové stránce jakýkoliv osobní kontakt nebo platební informace ať už v souvislosti s tebou, nebo s jakoukoliv jinou osobou.

 

5. INFORMACE

 

5.1 Monitorování informací

Vyhrazujeme si právo monitorovat všechny profily, zprávy, chat, IM vzkazy a audio– a videozáznamy za účelem zajištění, že budou v souladu s požadavky této smlouvy. To zahrnuje právo podle našeho uvážení zjednat jednu nebo více třetích osob, aby pro naše zákazníky zajišťovaly internetové bezpečnostní služby.

 

5.2 Redigování informací

Nejsme vázáni povinností monitorovat ani kontrolovat zprávy, vzkazy a materiály zveřejněné nebo odeslané uživateli služby a také neneseme zodpovědnost za jakékoli obsahy těchto zpráv a materiálů. Vyhrazujeme si nicméně právo, ač ne povinnost, smazat, přesunout nebo upravit zprávy, vzkazy nebo materiály (včetně profilových zpráv a audio– a videozáznamů), o kterých podle našeho výhradního uvážení usoudíme, že porušují tuto smlouvu nebo že jsou jinak nepřijatelné.

 

5.3 Testovací profily

Rozumím tomu, že firma a její společníci mohou čas od času vytvořit testovací profily za účelem ověření a kontroly funkčnosti služeb a webové stránky a zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

5.4 Bezpečnost informací

Bohužel při přenosu dat přes Internet nelze nikdy zaručit, že je zcela bezpečný. Ačkoli usilujeme o ochranu takových informací, nemůžeme zaručit a nechceme zajistit bezpečnost žádných z informací, které přeneseš. Tím pádem jakékoli informace, které přeneseš, přenášíš na vlastní nebezpečí. Po obdržení takových informací však přijmeme všechna rozumně proveditelná opatření k ochraně bezpečnosti takových informací.

 

6. OMEZENÍ UŽITÍ

Pokud písemně neodsouhlasíme opak, přístup ke stránkám ti poskytujeme pouze k soukromému a nekomerčnímu užití.

 

7. REKLAMA

Odpovědnost za obsah reklamy (pokud nějaká bude), která se na stránkách objeví (včetně odkazů na stránky zadavatelů reklamy), mají pouze zadavatelé reklamy. Umístění takových reklam není doporučením ani schvalováním produktů nebo služeb zadavatele reklamy ze strany společnosti. Každý zadavatel reklamy nese výhradní odpovědnost za jakákoli prohlášení nebo tvrzení, která v souvislosti se svou reklamou učiní.

 

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost si ponechává veškerá práva, právní titul a nárok na zisk v souvislosti se službou a stránkami a odpovídající subjektivní práva duševního vlastnictví a vyhrazuje si veškerá práva, včetně těch zde výslovně neuvedených.

 

9. ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

9.1 Žádné záruky pravdivosti

Netvrdíme ani nezaručujeme, že by materiály a informace poskytované prostřednictvím služby nebo stránek (včetně jakýchkoli členských profilů, rad, názorů, tvrzení nebo jiných informací zobrazených, nahraných a šířených firmou nebo kterýmkoli z členů nebo jinou právnickou či fyzickou osobou) byly důvěryhodné, pravdivé nebo úplné, ani že přístup ke službě nebo stránkám bude nepřetržitý, včas nebo bezpečný. Odmítáme odpovědnost za jakoukoli ztrátu pramenící z jakékoli podniknuté akce nebo ze spoléhání se na jakékoli informace nebo materiály, které se vyskytly na stránkách. Bereš na vědomí, že pokud se na takové materiály nebo informace spoléhat budeš, bude to na tvé vlastní nebezpečí.

 

Žádné záruky dostupnosti

Služba je šířena „tak jak je“. Nezaručujeme, že služba a stránky budou fungovat nepřetržitě a bez chyb. Mohou se vyskytnout prodlevy, opomenutí a přerušení dostupnosti služeb nebo stránek. Tam, kde to zákon připouští, bereš na vědomí, že služba (a dostupnost stránek) je poskytována naprosto bez jakýchkoli záruk, výslovných nebo nevyslovených, zejména bez nevyslovených záruk vhodnosti pro prodej a vhodnosti ke konkrétnímu účelu.

 

9.2 Žádná odpovědnost za ztráty a škody

Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty ani škody, jakkoli k nim došlo (a to včetně způsobených nedbalostí do té míry, do jaké to povoluje mandatorní zákon), které můžeš utrpět přímo či nepřímo v souvislosti s užíváním služby nebo jakýchkoli propojených stránek; také odmítáme odpovědnost za jakoukoli ztrátu pramenící z použití nebo spoléhání na informace obsažené v nebo získané skrz službu nebo stránky.

 

10. VAROVÁNÍ KONKRÉTNĚ K PROVOZU INTERNETOVÉ SENAMKY

V žádném ohledu se nezavazujeme zapojit se do jakýchkoli sporů mezi členy a neposkytujeme arbitráž ani řešení sporů, pokud k nějakým sporům mezi členy a/nebo uživateli naší služby nebo stránek dojde.

 

11. ZÁNIK SMLOUVY

 

11.1 Účinnost dohody pro členy

Tato dohoda zůstává v plné účinnosti a platnosti po dobu trvání tvého členství nebo po dobu, kdy stránek jakkoli užíváš.

 

11.2 Výpověď členství ze strany člena

Členství můžeš vypovědět kdykoli, z jakéhokoli důvody, s účinností od platebního období bezprostředně následujícího po obdržení tvé výpovědi, pokud to není v průběhu prvního platebního období, v kterémžto případě ti naúčtujeme celou částku za celé první platební období. Výpověď lze doručit na adresu uvedenou na stránkách v sekci „Kontaktuj nás“, nebo emailem na adresu uvedenou na stránkách v sekci „Kontaktuj nás“.

 

11.3 Ukončení tvého přístupu ke službě

Můžeme ti, zcela podle našeho volného uvážení, kdykoli ukončit nebo pozastavit přístup k celé službě nebo její části, po předchozím varování nebo bez něj, a to z jakéhokoli důvodu včetně, bez jakýchkoli omezení, z důvodu zneužívání, podvodů nebo jiných nelegálních aktivit, nebo kvůli jednání, které by mohlo jinak mít dopad na užitek, který ze služby mají ostatní. Pokud bude tvůj přístup ke službě pozastaven z důvodu porušení této smlouvy, tvoje členství bude pokračovat, dokud nebude vypovězeno z tvojí strany nebo z naší.

 

11.4 Výpověď členství z naší strany

Můžeme s okamžitou platností kdykoli ukončit tvůj přístup ke službě, pokud (zcela podle našeho uvážení) usoudíme, že jsi porušil/a tuto smlouvu. Výpověď ti v takovém případě bude doručena na nejaktuálnější emailovou adresu, kterou jsi nám poskytl/a. Jakékoli již uhrazené poplatky za období od takové výpovědi budou refundovány po stržení veškerých vynaložených nákladů nebo utrpěných ztrát v souvislosti s tvým členstvím ze strany společnosti.

 

11.5 Deaktivace z důvodu neužívání

Můžeme tvůj účet deaktivovat, pokud jsi službu během 6 po sobě následujících měsíců nepoužil/a, ledaže by existovalo aktivní předplatné.

 

12. BEZTRESTNOST A VZDÁNÍ SE PRÁV

 

13. VŠEOBECNÉ

 

13.1 Nedodržení podmínek

Společnost odmítá zodpovědnost za nedodržení těchto smluvních podmínek, pokud toto nedodržení nastane v důsledku okolností, které nemůžeme mít rozumně pod kontrolou.

 

13.2 Nezřeknutí se práva

Pokud se kdykoli zřekneme nějakého práva, které nám tyto smluvní podmínky zaručují, neznamená to, že se téhož práva automaticky zřekneme v jiných případech.

 

13.3 Oddělitelnost

Kdyby by se kterákoli z těchto smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu měla považovat za neplatnou, nevymahatelnou nebo nelegální, ostatní smluvní podmínky zůstávají plně v účinnosti.

 

13.4 Změny smlouvy

Vyhrazujeme si právo na občasnou změnu této smlouvy a zásad ochrany soukromí, zejména pokud jde o ceny členství. Změny nabudou účinnosti okamžikem jejich oznámení na stránkách. To, že po tomto oznámení budeš stránky i nadále užívat, se bude považovat za tvůj souhlas s těmito smluvními podmínkami ve změněném znění. Než budou takové změny uvedeny do provozu, budeš mít možnost smlouvu vypovědět.

 

13.5 Převoditelnost práv

Nesmíš převést žádná práva vyplývající z této smlouvy nebo vztahující se ke službě nebo ke stránkám na žádnou třetí osobu. Společnost má právo převést veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo vztahující se ke službě na jakoukoli třetí osobu.

 

13.6 Vztah

Souhlasíš s tím, že mezi tebou a společností následkem této smlouvy nebo užíváním služby nebo stránek nevzniká společný podnik, spoluúčast, obchodní společnost, zaměstnání, jednatelství ani zastoupení.

 

13.7 Rozhodující právo a jurisdikce

Tato smlouva se řídí účinnými zákony Norska. Souhlasíš, že se podřídíš výlučné jurisdikci soudů v norském Oslu.