Pokud si přejete svůj účet deaktivovat, můžete se přihlásit řídit se pokyny, popsanými níže:

  1. Klikněte na "Nastavení" v liště menu na levé straně hned pod vaší profilovou fotkou/ikonou.
  2. Rolujte až úplně dolů a uvidíte možnost
  3. "Deaktivovat profil". Klikněte na ni, a dál se řiďte instrukcemi.

Pamatujte prosím, že deaktivace profilu neznamená trvalé smazání vašeho účtu. Když se do profilu přihlásíte, automaticky jej znovu aktivujete. Rovněž nedojde k deaktivaci automatického obnovení vašeho prémiového (placeného) členství!