Přejděte na profil. Nahoře uvidíte rozevírací menu, které uvádí vaši geografickou polohu (město, oblast, země). Klikněte na dané pole a začněte psát název města, které chcete na profilu uvádět. Poté si vyberte z nabízených možností.

Důležité upozornění:

Uvést můžete, že se nacházíte kdekoli, ovšem POZOR, jakmile se přihlásíte z jiného místa, systém automaticky nastavení změní podle vaší IP adresy. Tuto funkci nemůžeme změnit ani my.