Pokud chcete svůj účet kompletně a trvale smazat, přihlaste se prosím na svůj profil, přejděte do nastavení a klikněte na formulář pro plné vymazání na spodní straně. Upozorňujeme, že zasláním vyplněného formuláře podáváte oficiální žádost, kterou musí náš zákaznický tým projít a ověřit u ní vaši totožnost. Zaslání žádosti ještě NEZNAMENÁ, že byl účet vymazán. Náš tým vám zašle odpověď, ve které bude postup vymazání podrobně popsán.

Upozorňujeme, že zasílání více žádostí v několika hodinách/dnech NEZNAMENÁ, že bude váš případ vyřešen dřív.

Pokud jste se pro naše služby registrovali pomocí služeb třetí strany (např. Facebook), upozorňujeme, že kompletní vymazání můžete provést pouze po zadání hesla. Pokud jste si doposud heslo nevytvořili, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Přihlaste se na svůj účet
  2. Přejděte na Nastavení
  3. Změňte své heslo (pole „stávající heslo“ ponechte prázdné)

A nakonec upozorňujeme, že toto odstranění platí pouze pro naše služby a servery! Pokud jste si přes Android/iOS obchody zakoupili prémiové členství, musíte s žádostí o odstranění vašich údajů kontaktovat přímo tyto obchody (např. zastavit obnovování členství).